even voorstellen

barbara tine

Mijn naam is Barbara Tine Kos en ik ben Zorg – Zangeres. Ik maak de wereld graag wat mooier en zingen is voor mij een belangrijke manier om dit te bereiken. Uit ervaring weet ik wat muziek kan doen met de mensen om je heen en met jezelf. Dat zie ik wanneer ik concerten zing en ik ervaar het in kleinere situaties, bijvoorbeeld wanneer ik zing met mensen met dementie.

Barbara Tine

zorg – zangeres

Als Zorg – Zangeres zing ik samen met mensen met dementie tijdens Individuele Zangsessies. Zingen zorgt voor trillingen in je hele lijf en die trillingen masseren spanning los. Hierdoor is er meer ruimte voor plezier, verbinding, contact, ontspanning en ontwikkeling. Mensen krijgen meer zelfvertrouwen, het geeft hen hun stem terug en de mens onder de dementie komt vaak even tevoorschijn. De kwaliteit van leven gaat omhoog en het gevoel van welzijn wordt vergroot. Daar hebben de mensen zelf baat bij en ook de mensen om hen heen.

Wat zijn

Individuele zangsessies

Individuele Zangsessies duren een uur en vinden wekelijks of tweewekelijks plaats op een vaste dag. De mensen blijven in hun eigen vertrouwde omgeving, ik kom bij de mensen thuis. Op die manier ontstaat vertrouwen en wordt het kortetermijngeheugen geactiveerd. De effecten van een zangsessie werken vaak lang door en naarmate er meer sessies plaatsgevonden hebben, zullen de mensen voorpret beleven in aanloop naar een nieuwe sessie.

De muziek die we samen zingen tijdens de Individuele Zangsessies hangt af van degene met wie ik zing. Ik zorg ervoor dat de liederen optimaal aansluiten bij de persoonlijke voorkeur van degene met wie ik zing.

extra effect

steun voor omgeving

Individuele Zangsessies hebben veel effect op de mensen met dementie en ook mensen in hun directe omgeving (zoals familie, mantelzorgers en zorgmedewerkers) zullen hiervan profiteren. Vaak wordt direct na een sessie al verschil gemerkt door de mensen in de buurt.

Na iedere sessie zal ik een kort verslag delen met mijn contact persoon. Hierin geef ik aan wat we gezongen hebben, hoe het ging, welke liederen positief werken en wat er gezongen kan worden als ik er niet ben, bijvoorbeeld tijdens dagelijkse activiteiten en zorgmomenten. Op die manier kan iedereen profiteren van de positieve effecten van het zingen.

onderbouwing

Wetenschappelijk onderzoek

Samen zingen is bewezen effectief voor mensen met dementie. Het activeert slapende en verwaarloosde netwerken in hun hersenen, zoals het muzikale en emotionele geheugen. Samen zingen geeft positieve energie, emoties vinden een uitweg en dat werkt ontspannend en verzachtend. Zingen masseert als het ware de mens met geheugenproblemen wakker en haalt hen naar het hier en nu. Zij ervaren hun eigen identiteit en het zelfvertrouwen groeit wanneer zij merken dat zingen goed lukt.

Samen zingen biedt mensen met dementie kansen op ontwikkeling. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat samen zingen op sociaal-emotioneel, fysiek, cognitief en muzikaal niveau ontwikkeling laat zien. Onderzoek hiernaar is nog in volle gang en is zeer hoopgevend.

Uit alles blijkt dat Individuele Zangsessies de kwaliteit van leven en het gevoel van welzijn en geluk van de mensen met dementie en de mensen om hun heen duidelijk en sterk verhogen.

extra informatie

zingen in de zorg

Mijn opleiding tot Zorg – Zangeres heb ik gevolgd bij Zingen in de Zorg. Deze organisatie is in 2012 opgericht door Maartje de Lint nadat zij verschillende keren de positieve werking van samen zingen had ervaren bij mensen met dementie. Zingen in de Zorg geeft educatie, advies en ondersteuning aan iedereen die betrokken is bij de zorg voor mensen met dementie.